COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

SOCIALE ZEKERHEID (INCL. AANVULLENDE PENSIOENEN)

Astrea heeft een bijzondere ervaring en expertise opgebouwd in het domein van het sociale zekerheidsrecht zowel inzake werknemers als inzake zelfstandige werknemers.

We staan onze cliënten bij in geschillen rond sociale zekerheid voor werknemers, de regelgeving rond bijdragen, vergoedingen en bijstand bij bezoeken van sociale inspectie.

Daarnaast adviseren we onze cliënten ook bij de uitwerking van eindeloopbaanregimes en over het invoeren of wijzigen van aanvullende pensioenplannen, wettelijke informatie- en consultatieplicht ten aanzien van de werknemers of hun vertegenwoordigers, advies met betrekking tot pensioenen in geval van overdracht van een onderneming, geschillen over pensioenen, enz.

Tenslotte helpen we cliënten met een internationale activiteit met de juridische aspecten van detacheringen en ‘salary splits’ en meer bepaald met de sociale zekerheidsaspecten van een internationale tewerkstelling.