COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT

In het individueel arbeidsrecht staan we u bij vanaf de aanwerving, bij alle HR-aandachtspunten tijdens de tewerkstelling en tot de uitdiensttreding. We helpen u meer bepaald bij:

 • rekrutering en selectie
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van arbeidsreglementen op maat met aandacht voor de toepasselijke taalwetgeving
 • proefperiodes
 • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
 • terbeschikkingstelling van werknemers
 • niet-concurrentiebedingen
 • optimaliseren loonvoorwaarden
 • bonussen en incentives
 • ontslagprocedure
 • eventueel ontslag om dringende reden
 • impliciet ontslag
 • misbruik van ontslagrecht
 • concurrentiebeding
 • confidentialiteitsverplichtingen
 • schorsingen
 • zwangerschap
 • tijdskrediet
 • overtijd
 • opleidingen
 • betaalde vakantie
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • bescherming van intellectuele eigendomsrechten
 • aanvullende pensioenen
 • hospitalisatieverzekering
 • impact van nieuwe technologieën
 • enz.

Samen met onze collega’s van het departement Corporate & Finance adviseren we u ook over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, het opstellen van freelance- en consultancycontracten, de combinatie van vennootschapsmandaten met arbeids- of dienstenovereenkomsten, mogelijke problemen van schijnzelfstandigheid, enz.

Ons team verleent onze cliënten bijstand bij de onderhandelingen wanneer een werkgever een werknemer wenst aan te nemen of te ontslaan, stelt alle contracten andere documentatie op, helpt hen met mogelijke wettelijke en administratieve formaliteiten en  verdedigt hun belangen in gerechtelijke procedures.