COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Onder deze noemer verlenen we u advies bij het organiseren van sociale verkiezingen, het onderhandelen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bij reorganisaties, verplaatsingen van exploitatiezetels, outsourcingtransacties en overnames. We helpen onze cliënten bij de wijziging van paritaire comités en de gevolgen op de arbeidsverhoudingen. We staan hen ook bij met het beheer van sociale conflicten.

Het sociaal overleg is in België een uiterst ingewikkeld mechanisme. Men moet dus over heel wat expertise beschikken, zowel wat de wettelijke reglementering als de onderhandelingsmechanismen met de syndicale organisaties betreft. Wij assisteren onze cliënten met de voorbereiding van dergelijke belangrijke processen en begeleiden hen tijdens de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordiging en tijdens het volledige implementatieproces.