COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

OUTSOURCING

Aanvankelijk ging outsourcing vaak om complete IT-departementen, waarbij veel aandacht moest uitgaan naar de overdracht van het personeel aan de dienstverlener en het opstellen van service level agreements (SLA’s).

Vandaag moeten deze activiteiten vaak overgebracht worden naar een nieuwe leverancier (tweede of derde generatie outsourcing). De focus ligt daarbij op rapportering en toezicht (de zogenaamde ‘governance’), het vermijden van afhankelijkheid en het bevorderen van de flexibiliteit. De positie van de werknemers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze werknemers van rechtswege zullen overgedragen worden aan de nieuwe leverancier, zal afhangen van de overeenkomst met de nieuwe leverancier.

Astrea heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zowel leveranciers (bedrijven die outsourcingdiensten aanbieden) en klanten (bedrijven die hun IT-activiteiten outsourcen) in hun outsourcingprojecten.

Outsourcing vergt vaak een multidisciplinaire benadering. De advocaten van Astrea zijn actief in verschillende praktijkgebieden, maar handelen als één hecht team bij outsourcing voor onder meer de volgende gevallen:

  • Vennootschapsrecht: oprichten van dochtervennootschappen of bijkantoren, de overdracht van activa of het opzetten van complexe joint venture-structuren
  • Fiscaliteit: fiscaal optimale structuren voor grensoverschrijdende outsourcing en serviceniveau-overeenkomsten en de bijhorende BTW-aspecten
  • Financieel: structureren en minimaliseren van de fiscale risico’s van de verkoop en wederverhuring van uitrusting bij outsourcing-transacties
  • HR: arbeidsrechtelijke aspecten van een outsourcing-transactie
  • Regelgeving: mededinging, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enz.
  • Intellectuele eigendom: de  intellectueelrechtelijke aspecten van outsourcing zoals de overdrachten van technologie, het verdelen van eigendomsrechten in R&D en de bescherming van intellectuele eigendom
  • IT: IT-rechtelijke aspecten van outsourcing zoals overdrachten van technologie, serviceniveau-overeenkomsten, enz.
  • Onroerend goed: vastgoedrechtelijke en milieurechtelijke aspecten van outsourcing.