COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MEDIARECHT

Astrea adviseert alle soorten van media-spelers, zij het televisie- en radiostations, TV en filmproducenten, internetbedrijven, uitgevers van kranten, boeken en tijdschriften, reclame- en eventbureau’s in verband met alle aspecten van het mediarecht:

 • Persvrijheid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • (On)rechtmatigheid van publicaties
 • Bronnengeheim
 • Hoor-en wederhoor
 • Recht op privacy
 • Recht om vergeten te worden op het internet
 • E-reputatie
 • Diefstal van identiteit
 • Portret- en persoonlijkheidsrechten
 • Aansprakelijkheid van uitgevers of Internet Service Providers voor de inhoud van hun (online) publicaties
 • Oneerlijke marktpraktijken
 • Marketing- en reclamerecht
 • Plaatsing van producten
 • Online marketing
 • Zoekmotoren
 • Sociale netwerksites
 • Promotionele wedstrijden
 • Loterijen
 • Promotie-en sponsoring
 • Sportrecht
 • Opdrachten voor uitvoerende kunstenaars of sportmensen
 • Consumentenbescherming
 • Mediaregulering
 • Uitzendrechten
 • Toegang tot de kabel
 • Video-on-demand.

Naast het verlenen van advies en het opstellen van contracten rond media-gerelateerde materies staan wij onze cliënten ook bij in media-gerelateerde rechtsgeschillen waarbij we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal stellen.