COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Astrea’s departement Intellectueel Eigendomsrecht behandelt alle traditionele takken van het intellectueel eigendomsrecht, zoals merkenrecht, auteursrecht, tekeningen- en modellenrechten, octrooirecht, domeinnamen, databankenrechtrecht, rechten inzake bedrijfsgeheimen, zakengeheimen en know-how en rechten inzake computerprogramma’s. Voor octrooirechtelijke zaken werkt Astrea nauw samen met octrooibureau’s en octrooigemachtigden.

We beschermen de eigendomsrechten van onze cliënten via nationale en internationale registratieprocedures, redigeren en onderhandelen contracten met intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten en staan cliënten bij in intellectuele eigendomsrechtelijke transacties. Samen met de departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit reiken we intellectueelrechtelijke en fiscale oplossingen aan in nationale en internationale herstructureringen. Bij bedrijfsovernames staan we onze cliënten ook bij met het juridisch boekenonderzoek (zogenaamde “due diligence”) om de waarde van immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten, te bepalen.

Daarnaast begeleiden we cliënten in administratieve procedures voor rechtsgeschillen en arbitrages inzake intellectuele eigendomsrechten. Ook wat betreft procedures ter bestrijding van namaak, piraterij en andere inbreuken of andere nevenvorderingen, procedures voor de strafrechtelijke rechtbanken, douanemaatregelen (op nationaal of Europees niveau) en alternatieve geschillenregelingen hebben we een uitgebreide expertise en ervaring.

Tenslotte beschikt Astrea over ruime ervaring in zaken waarin de Europeesrechtelijke aspecten van intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van nieuwe technologieën behandeld worden.