COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Het volume aan verwerkte persoonsgegevens in een bedrijf neemt alsmaar toe en nieuwe technologieën hebben de verwerkingsmethodes drastisch gewijzigd. De naleving van de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens wordt steeds belangrijker in deze steeds verder digitaliserende wereld.

Cliënten hebben een strategie nodig om deze wetgeving na te kunnen leven. Bovendien kan een dergelijke efficiënte strategie een bedrijf helpen om zijn reputatie te verbeteren en om de relaties met klanten en werknemers te versterken.

Astrea heeft tal van internationale bedrijven geadviseerd rond de bescherming van persoonsgegevens in België, de andere EU-Lidstaten en Noorwegen en Zwitserland. We beschikken hiervoor over een breed netwerk van gespecialiseerde correspondenten. We blijven hierbij de enige contactpersoon en coördineren multi-jurisdictionele of pan-Europese projecten.

Astrea heeft een ruime ervaring met het organiseren of coördineren van audits in één of meerdere jurisdicties om de verwerking van persoonsgegevens bij onze cliënten in kaart te brengen, alsook hun systemen voor het bewaren en bewerken van persoonsgegevens en het bestaande niveau van naleving. Het toepassingsgebied van de audit wordt uiteraard samen met de cliënt bepaald.

We analyseren de gegevens en stellen een auditrapport op. Op basis daarvan kunnen we:

  • aanmeldingen doen bij de bevoegde autoriteiten
  • gedragscodes of richtsnoeren opstellen
  • trainingen geven
  • outsourcingcontracten, mededelingen aan of instemmingsformulieren voor klanten of medewerkers dan wel clausules voor arbeidsovereenkomsten, klantencontracten of algemene voorwaarden redigeren
  • oplossingen uitwerken voor de internationale overdracht van persoonsgegevens
  • een nalevingsplan- of strategie opstellen en implementeren.

Astrea’s nauwe relaties met administratieve overheden en toezichthouders laten ons ook toe om de laatste ontwikkelingen rond de privacy-wetgeving op te volgen. We hebben verscheidene cliënten met succes bijgestaan in procedures ingeleid door de privacy-autoriteiten.