COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDING

Bent u van plan om een vennootschap op te richten in België? Met de hulp van ons departement Corporate & Finance kiest u de vorm op maat van uw behoeftes en doelstellingen. We helpen u om alle juridische documentatie op te stellen voor een geslaagde start. Dit behelst onder meer:

 • De voorbereiding van de statuten
 • De voorbereiding van de volmachten
 • De contacten met de notaris en de bedrijfsrevisor/accountant
 • De neerlegging van de documenten met de Kruispuntbank der Ondernemingen
 • De publicatie van de documenten in het Belgisch Staatsblad

Maar ook na de opstart bieden we u advies en ondersteuning bij onder meer:

 • Benoemingen, ontslagen en vervangingen van zaakvoerders, bestuurders en revisoren
 • Wijzigingen aan de statuten
 • Opstellen van notulen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
 • Opstellen van bijzondere verslagen (bv. in geval van verlies van maatschappelijk kapitaal)
 • Bijeenroepen van raden van bestuur, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen
 • Verstrekken van adviezen
 • Neerleggen van de voorgeschreven publicatieformulieren

Voor alle andere juridische aspecten die relevant kunnen zijn wanneer een nieuw bedrijf opstart (bv. het aanwerven van personeel, het afsluiten van huurovereenkomsten, fiscale formaliteiten, het beschermen van intellectueel eigendom) werkt ons departement Corporate & Finance nauw samen met de andere departementen van Astrea.