COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

KAPITAALMARKTEN EN EFFECTENRECHT

Ons departement Corporate & Finance staat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Belgische en buitenlandse emittenten, investeringsbanken, onderschrijvers en aandeelhouders bij met de Belgische effectenrechtelijke aspecten van alle operaties op de kapitaalmarkten:

  • Beursintroducties (IPO’s): advies bij de keuze van de geschikte structuur en marktplaats, het opstellen van de prospectus, de due diligence en het opstellen van juridische documentatie
  • Secundaire emissies en plaatsingen: advies rond de juridische aspecten van openbare uitgiften met prospectusvereisten, kapitaalsverhogingen, private plaatsingen en verkopen op de beurs van niet-publiek uitgegeven aandelen
  • Uitgifte van converteerbare obligaties of warranten: opstellen van de voorwaarden voor de conversie, het proces van de goedkeuring door de aandeelhouders, het opstellen van de prospectus en de uitgifte zelf, al dan niet met daaropvolgende vermelding op de beurs
  • Privatiseringen en ‘squeeze-out’ transacties: advies rond de reorganisatie van beursgenoteerde bedrijven, met inbegrip van ‘squeeze out’-transacties (gedwongen uittreding)
  • Transparantie en deugdelijk bestuur: advies rond de naleving van de stringente regelgeving inzake transparantie, publiciteit, informatieverstrekking, misbruik van voorkennis en deugdelijk bestuur.