COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Elke onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd hetzij met een eis in aansprakelijkheid door een contractspartner of een derde, hetzij met de aansprakelijkheid van één of meer andere partijen die de onderneming schade toebrengen.

De wisselwerking tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is vaak erg ingewikkeld doordat het recht strikte regels oplegt rond wie welke partij kan aanspreken. De betrokkenheid van een veelvoud aan belangen bij grote aansprakelijkheidsdossiers is daarom niet uitzonderlijk en vereist een deskundige aanpak. Dit geldt des te meer aangezien de inzet vaak bijzonder groot is – ongevallendossiers leiden vaak niet enkel tot een substantiële financiële schade, doch gaan vaak ook gepaard met ernstig letsel.

Aan dergelijke schadeclaims zijn bovendien meestal verzekeringsrechtelijke aspecten verbonden uit hoofde van een mogelijk regres. De vaak voorkomende achterhoedegevechten tussen verzekerde en verzekeraar impliceren een deskundige juridische kennis om de verzekeringspolissen te analyseren en interpreteren.

Astrea staat een nationaal en internationaal cliënteel bij met advies en in procedures rond aansprakelijkheidskwesties, onder meer in de industrie en logistiek. Ook op het vlak van aansprakelijkheidsverzekering hebben wij een ruime ervaring.