COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENRECHT

De Wet op de Marktpraktijken en het Consumentenrecht reglementeert uiteenlopende zaken waaronder de prijs- en hoeveelheidsaanduiding, contracten op afstand, contracten afgesloten buiten de onderneming van de onderneming, reclame en oneerlijke marktpraktijken, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enz. De wet bevat ook een dwingende regelgeving rond consumentenbescherming waaraan u zich als onderneming moet houden.

Astrea beschikt over een grondige kennis van deze wet en kan zijn cliënten daardoor preventief adviseren rond specifieke regelgeving, door geval per geval af te toetsen aan wat is toegelaten onder deze wet. Zo adviseren we u onder meer rond:

  • overeenkomsten met consumenten (verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, gezamenlijk aanbod)
  • reclamewetgeving en regelgeving betreffende marketing en promotiecampagnes
  • aanhaking/paratisme en andere oneerlijke marktpraktijken
  • verweer tegen oneerlijke concurrentie via de Wet Marktpraktijken.

Daarnaast verdedigt Astrea haar cliënteel in geval van geschillen, zoals in juridische procedures aangaande stakingsvorderingen waarbij de staking van een oneerlijke marktpraktijk kan worden bekomen via een rechterlijk stakingsbevel.

We vertegenwoordigen onze cliënten tenslotte ook in (buiten)gerechtelijke procedures en bij de administratieve autoriteiten (FOD Economie) in deze materies.