COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

DISTRIBUTIERECHT

Astrea beschikt over een zeer specifieke en doorgedreven expertise in het domein van het distributierecht. Ons kantoor begeleidt haar nationaal en internationaal cliënteel bij de opstart, de uitvoering en de beëindiging van distributieactiviteiten binnen alle mogelijke distributievormen, zoals concessies van alleenverkoop, handelsagentuur, franchise, selectieve distributie en commissieverhoudingen, enz.

Onze overeenkomsten stemmen niet alleen overeen met alle toepasselijke wetgeving. Ze waarborgen ook optimaal uw belangen en zijn volledig op maat van uw project.

Dankzij ons internationaal correspondentienetwerk verlenen we onze diensten bovendien ook internationaal voor buitenlandse bedrijven die een verkoopnetwerk opzetten in België of voor Belgische bedrijven die de grenzen over trekken.

Daarnaast ondersteunen we verdelers van producten en diensten of andere handelspersonen bij alle mogelijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomsten, en dat zowel voor de gewone rechtbanken als voor de arbitragerechtbanken.

Ook geven we geregeld advies met betrekking tot parallelimport, reclame, oneerlijke concurrentie en daarmee in aanraking komende marktpraktijken en geschillenbeslechting.

We verlenen deze diensten in tal van sectoren, maar doorheen de jaren hebben we met name een uitgesproken ervaring en goede reputatie opgebouwd binnen de automobielsector, waar we meerdere merken advies bieden rond de organisatie van hun dealernetwerk.