COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ALGEMEEN HANDELSRECHT EN (INTERNATIONALE) HANDELSCONTRACTEN

Astrea heeft een uitgebreide expertise en ervaring met betrekking tot het algemeen handelsrecht. We verzorgen de redactie van commerciële contracten zoals algemene voorwaarden, koop-verkoopovereenkomsten, huurcontracten, dienstverleningsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en algemene samenwerkingsovereenkomsten.

Astrea staat u bij om:

  • risico’s tijdens de onderhandelingsfase te voorkomen
  • de aansprakelijkheid van de verschillende partijen goed in te richten
  • de contractuele bepalingen zorgvuldig op te stellen
  • de betaaltechnieken zo risicovrij mogelijk te maken
  • de beëindiging van de overeenkomst optimaal te beheren
  • de mededingingsrechtelijke en internationaal privaatrechtelijke aspecten van deze contracten te beheren.

Naast het opstellen en onderhandelen van deze contracten helpt Astrea haar Belgisch en internationaal cliënteel eveneens in juridische geschillen rond deze contracten. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met juridische procedures, zowel voor de rechtbanken als bij arbitrageprocedures. Wij staan bekend om ons snel, krachtdadig en efficiënt optreden, maar houden altijd rekening met de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten.