COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

VASTGOEDRECHT

Astrea’s vastgoedspecialisten behandelen alle juridische aspecten die gepaard gaan met het beheer, de ontwikkeling en de overdracht van vastgoed. Daar komen ook heel wat andere rechtstakken bij kijken: zakenrecht, verbintenissenrecht, milieurecht, wetgeving inzake ruimtelijke ordening, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Astrea verleent advies en behandelt procedures voor de burgerlijke en/of adminsitratieve rechtbanken bij:

  • de aankoop of overdracht van onroerende goederen
  • de aankoop of overdracht van vastgoedvennootschap
  • de due diligence bij deze aankopen of overdrachten
  • het verkrijgen van vergunningen
  • de bouw of renovatie van gebouwen
  • onteigeningsprocedures
  • betwistingen rond leegstand of verwaarlozing

We beantwoorden de vragen van onze cliënten over zakelijke rechten zoals het recht van opstal, vruchtgebruik, erfpacht, enz. Ook voor advies en geschillenbeslechting rond (handels)huurovereenkomsten kunnen cliënten bij ons terecht.

Astrea staat haar cliënten ook bij wanneer zij geconfronteerd worden met de uitoefening van een voorkooprecht door de overheid of wanneer zij zelf een voorkooprecht wensen uit te oefenen.

Astrea stelt haar ervaring rond onteigeningsprocedures ter beschikking van particulieren die geconfronteerd worden met een onteigeningsdreiging of van publieke overheden die een onteigeningsmachtiging hebben bekomen, zowel in de fase van een mogelijke minnelijke verwerving als in gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Tot slot helpt Astrea cliënten aan wie een leegstands- of verwaarlozingsheffing wordt opgelegd. Astrea staat hen bij in administratieve bezwaarprocedures en gerechtelijke geschillen voor de fiscale rechtbanken.