COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vandaag ontsnapt geen enkel contract of geen enkele aanbesteding van de overheid nog aan de mededingingsregels of aan de mechanismen van rechtsbescherming.

Astrea staat haar publieke en private cliënten bij tijdens alle fases van de procedures voor het afsluiten van overheidsaanbestedingen: van het opstellen en indienen van de offerte tot de toekenning van het contract en de uitvoering ervan.

Overheden kunnen een beroep doen op Astrea bij de opmaak van speciale lastenboeken, de voorbereiding van gemotiveerde gunningsbeslissingen, enz.

Astrea biedt haar cliënten ook hulp bij geschillen inzake overheidsopdrachten, zowel in de precontractuele fase, voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State in kort geding en ten gronde, als inzake vorderingen tot schadevergoeding en andere geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract.

Hierbij kan Astrea een toegevoegde waarde bieden aan haar cliënten door haar multidisciplinaire aanpak. Inderdaad, naast het publiekrechtelijke aspect, kan Astrea ook alle aspecten van onder meer burgerlijk recht, vastgoedrecht, fiscaal en financieel recht, alsook vennootschapsrecht door gespecialiseerde advocaten behandelen.