COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MILIEURECHT EN RUIMTELIJKE ORDENING

Astrea adviseert publieke en private cliënten rond ruimtelijke ordening en milieu en staat hen bij in de geschillenbeslechting voor de burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Zo heeft Astrea jarenlange en diepgaande ervaring met:

 • aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen
 • milieuvergunningen en socio-economische vergunningen
 • bodemverontreiniging
 • afvalproblematiek
 • geluids- en geurhinder
 • enz.

Daarnaast kan de goedkeuring van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk uitvoeringsplan mogelijk tot een waardevermindering van uw eigendom leiden, waardoor u planschade kan vorderen van de overheid. Astrea helpt u bij de noodzakelijke procedure voor de burgerlijke rechtbank.

Voor de burgerlijke rechtbanken staat Astrea haar cliënten bij in alle burgerlijke geschilprocedures die te maken hebben met ruimtelijke ordening en het milieurecht:

 • vordering tot staking inzake milieubescherming
 • aanvraag tot afbraak van een gebouw
 • burenhinder
 • reparatie van stedenbouwkundige schade
 • milieuschade
 • enz.

Ook voor alle administratieve rechtbanken, zoals de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, voert Astrea procedures inzake vorderingen tot schorsing en nietigverklaring van bestuurshandelingen.

Zelfs op het gebied van handhaving heeft Astrea de nodige expertise in huis, zowel inzake de strafrechtelijke behandeling van inbreuken voor de correctionele rechtbank als de administratiefrechtelijke beteugeling door bijvoorbeeld het Milieuhandhavingscollege.

De praktijk van Astrea strekt zich uit over het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

Indien nodig, behartigt Astrea uw dossier in nauwe samenwerking met technische experten.