COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ADMINISTRATIEF RECHT

Astrea’s advocaten hebben heel wat ervaring met het bijstaan en adviseren zowel van federale en gewestelijke overheden en overheidsinstellingen, als van lokale besturen op het vlak van administratief en publiek recht.

Ook privé-ondernemingen kunnen in deze materie rekenen op de bijstand en het advies van Astrea.

De praktijk administratief recht behandelt voornamelijk dossiers op het vlak van:

 • milieu
 • stedenbouw
 • ruimtelijke ordening
 • overheidsopdrachten
 • PPS
 • onteigeningen
 • administratieve geschillen
 • aansprakelijkheid van overheden
 • enz.

Astrea begeleidt haar nationale en internationale cliënten verder in domeinen die specifiek worden gereguleerd en/of waar vergunningen moeten worden bekomen. Astrea heeft een bijzondere ervaring in de volgende specifiek gereguleerde domeinen:

 • telecommunicatie
 • media
 • kansspelen

De advocaten van Astrea hebben een uitgebreide ervaring inzake procesvoering zowel voor de gewone rechtscolleges van de rechterlijke macht als voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en gespecialiseerde administratieve rechtscolleges.

Astrea’s administratiefrechtelijke praktijk strekt zich uit over alle regio’s van het Belgisch grondgebied.