COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

REORGANISATIE EN CONTINUITEIT (WCO)

Bedrijven in moeilijkheden kunnen geherstructureerd of gereorganiseerd worden. Dat kan via een aanpassing van de vennootschapsstructuur of door een beperkt of collectief schuldenakkoord. Astrea staat haar cliënten tijdens de pre-insolventieperiode bij met strategisch en juridisch advies en biedt ook de nodige ondersteuning tijdens de onderhandelingen met banken en schuldeisers.

We hebben tijdens de crisisjaren al vele bedrijven bijgestaan in reorganisaties buiten de rechtbank of via de opschorting die de rechtbank toekent binnen de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). We treden enerzijds op voor bedrijven die als debiteur in moeilijkheden zijn en adviseren hen over  debiteurenbescherming, behoud van bestuur (debtor-in-possession), reorganisatieplannen en overdrachten van activa of activiteiten al dan niet onder gerechtelijk gezag. Anderzijds treden we ook op voor schuldeisers die met wanbetaling worden geconfronteerd.

De toekomst van een bedrijf kan worden veilig gesteld door tijdig advies in te winnen en strategische beslissingen te nemen. Hier geldt meer dan ooit dat een advocaat vroegtijdig inschakelen een kapitaal kan besparen of beschermen. Astrea analyseert de positie van het bedrijf en bepaalt een actieplan, onderneemt maatregelen tot behoud van kapitaal en ondernemingswaarde, inclusief de arbeidsrelaties. Meerdere juridische disciplines kunnen daarbij aan bod komen waarvoor Astrea een efficiënt team bijeen kan brengen.