COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INTERNATIONAAL INSOLVENTIERECHT

Door de behandeling van talrijke internationale zaken doorheen de jaren hebben Astrea’s advocaten derhalve ook een ruime ervaring en expertise opgebouwd met betrekking tot alle mogelijke aspecten van het internationaal insolventierecht. Astrea beheerst de Europese Insolventieverordening en de UNCITRAL instrumenten.

We adviseren onze cliënten rond financieringen, vennootschapsstructuren en handelscontracten over de risico’s van grensoverschrijdende faillissementen.

Via ons uitgebreid netwerk van buitenlandse gespecialiseerde advocaten treden we op in de rest van Europa en erbuiten. We verdedigen de belangen van onze cliënten wanneer zij met een insolventie van een partner of groepsvennootschap in het buitenland worden geconfronteerd.

Voor buitenlandse curatoren, vereffenaars en mandatarissen treden we op in België bij de uitoefening van hun bevoegdheden, de verkoop van activa, de inning en vorderingen en bij de tenuitvoerlegging van titels en vonnissen.