COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

Wie procedeert, doet dat niet alleen om zijn standpunten bevestigd te zien, maar ook om achteraf zijn vordering effectief te kunnen innen.

Het recht biedt verschillende mogelijkheden om de latere uitvoering van een schuldvordering veilig te stellen, hetzij via persoonlijke zekerheden, hypotheken en andere zakelijke zekerheden, hetzij via beslaglegging. Al deze instrumenten hebben hun eigen kenmerken en beperkingen, en de beslissing welke rechtsfiguur of combinatie van rechtsfiguren uw schuldvordering het best beschermt, hangt nauw samen met de specifieke eigenschappen van uw zaak. Ook de invloed van insolventiemechanismen  mag niet worden onderschat.

Beslag leggen is maatwerk op snelheid. Met degelijke informatie over de situatie kunnen we erg snel optreden. Zo bevriezen we roerende, onroerende goederen, bankrekeningen en voorraden. 0ok schuldvorderingen kunnen we beschermen tegen verdwijning.

Astrea kan op basis van uw individueel dossier adviseren op welke manier u de uitvoering van uw schuldvordering verzekert. Ook wat betreft internationale executie (de uitvoering van een Belgische rechterlijke beslissing in het buitenland, of omgekeerd) kunnen we u de te ondernemen stappen aanbevelen.

Onze ervaring in verband met beslag- en executierecht strekt zich tot slot ook uit tot het maritiem recht.