COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INNING, BESLAG & INSOLVENTIE

BESLAG- EN EXECUTIERECHT

Wie procedeert, doet dat niet alleen om zijn standpunten bevestigd te zien, maar ook om achteraf zijn vordering effectief te kunnen innen.

Het recht biedt verschillende mogelijkheden om de latere uitvoering van een schuldvordering veilig te stellen, hetzij via persoonlijke zekerheden, hypotheken en andere zakelijke zekerheden, hetzij via beslaglegging. Al deze instrumenten hebben hun eigen kenmerken en beperkingen, en de beslissing welke rechtsfiguur of combinatie van rechtsfiguren uw schuldvordering het best beschermt, hangt nauw samen met de specifieke eigenschappen van uw zaak. Ook de invloed van insolventiemechanismen  mag niet worden onderschat.

Beslag leggen is maatwerk op snelheid. Met degelijke informatie over de situatie kunnen we erg snel optreden. Zo bevriezen we roerende, onroerende goederen, bankrekeningen en voorraden. 0ok schuldvorderingen kunnen we beschermen tegen verdwijning.

Astrea kan op basis van uw individueel dossier adviseren op welke manier u de uitvoering van uw schuldvordering verzekert. Ook wat betreft internationale executie (de uitvoering van een Belgische rechterlijke beslissing in het buitenland, of omgekeerd) kunnen we u de te ondernemen stappen aanbevelen.

Onze ervaring in verband met beslag- en executierecht strekt zich tot slot ook uit tot het maritiem recht.

lees meer >

REORGANISATIE EN CONTINUITEIT (WCO)

Bedrijven in moeilijkheden kunnen geherstructureerd of gereorganiseerd worden. Dat kan via een aanpassing van de vennootschapsstructuur of door een beperkt of collectief schuldenakkoord. Astrea staat haar cliënten tijdens de pre-insolventieperiode bij met strategisch en juridisch advies en biedt ook de nodige ondersteuning tijdens de onderhandelingen met banken en schuldeisers.

We hebben tijdens de crisisjaren al vele bedrijven bijgestaan in reorganisaties buiten de rechtbank of via de opschorting die de rechtbank toekent binnen de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). We treden enerzijds op voor bedrijven die als debiteur in moeilijkheden zijn en adviseren hen over  debiteurenbescherming, behoud van bestuur (debtor-in-possession), reorganisatieplannen en overdrachten van activa of activiteiten al dan niet onder gerechtelijk gezag. Anderzijds treden we ook op voor schuldeisers die met wanbetaling worden geconfronteerd.

De toekomst van een bedrijf kan worden veilig gesteld door tijdig advies in te winnen en strategische beslissingen te nemen. Hier geldt meer dan ooit dat een advocaat vroegtijdig inschakelen een kapitaal kan besparen of beschermen. Astrea analyseert de positie van het bedrijf en bepaalt een actieplan, onderneemt maatregelen tot behoud van kapitaal en ondernemingswaarde, inclusief de arbeidsrelaties. Meerdere juridische disciplines kunnen daarbij aan bod komen waarvoor Astrea een efficiënt team bijeen kan brengen.

lees meer >

INTERNATIONAAL INSOLVENTIERECHT

Door de behandeling van talrijke internationale zaken doorheen de jaren hebben Astrea’s advocaten derhalve ook een ruime ervaring en expertise opgebouwd met betrekking tot alle mogelijke aspecten van het internationaal insolventierecht. Astrea beheerst de Europese Insolventieverordening en de UNCITRAL instrumenten.

We adviseren onze cliënten rond financieringen, vennootschapsstructuren en handelscontracten over de risico’s van grensoverschrijdende faillissementen.

Via ons uitgebreid netwerk van buitenlandse gespecialiseerde advocaten treden we op in de rest van Europa en erbuiten. We verdedigen de belangen van onze cliënten wanneer zij met een insolventie van een partner of groepsvennootschap in het buitenland worden geconfronteerd.

Voor buitenlandse curatoren, vereffenaars en mandatarissen treden we op in België bij de uitoefening van hun bevoegdheden, de verkoop van activa, de inning en vorderingen en bij de tenuitvoerlegging van titels en vonnissen.

lees meer >

INSOLVENTIE EN GESCHILLEN

Bedrijven in moeilijkheden en hun schuldeisers hebben nood aan bijstand door een gespecialiseerd advocaat.

Dreigt de insolventie van een debiteur, dan treden wij op.  De invordering van een schuldvordering of factuur wordt dan versneld of verder kracht bijgezet door een bewarend beslag.  Zekerheden, zoals hypotheek, pand, borg en andere worden aangesproken en uitgewonnen en dit zowel in het binnen- als het buitenland.

Wanneer uw belangen samen lopen met die van andere schuldeisers, verdedigen wij  de belangen van onze cliënten in een evenredige verdeling of rangregeling, ook als er internationale aspecten mee gemoeid zijn.

Onze expertise op dit vlak kan ook een insolventie vermijden. Leningen aangaan, zekerheden verstrekken en contracten opstellen gebeuren zorgvuldig en in strategisch overleg. Wanneer geschillen dreigen, kunnen wij adviseren hoe het behoud van het bedrijf en de activiteiten het best gegarandeerd worden.

lees meer >
INNING, BESLAG & INSOLVENTIE
BESLAG- EN EXECUTIERECHT

Wie procedeert, doet dat niet alleen om zijn standpunten bevestigd te zien, maar ook om achteraf zijn vordering effectief te kunnen innen.

Het recht biedt verschillende mogelijkheden om de latere uitvoering van een schuldvordering veilig te stellen, hetzij via persoonlijke zekerheden, hypotheken en andere zakelijke zekerheden, hetzij via beslaglegging. Al deze instrumenten hebben hun eigen kenmerken en beperkingen, en de beslissing welke rechtsfiguur of combinatie van rechtsfiguren uw schuldvordering het best beschermt, hangt nauw samen met de specifieke eigenschappen van uw zaak. Ook de invloed van insolventiemechanismen  mag niet worden onderschat.

Beslag leggen is maatwerk op snelheid. Met degelijke informatie over de situatie kunnen we erg snel optreden. Zo bevriezen we roerende, onroerende goederen, bankrekeningen en voorraden. 0ok schuldvorderingen kunnen we beschermen tegen verdwijning.

Astrea kan op basis van uw individueel dossier adviseren op welke manier u de uitvoering van uw schuldvordering verzekert. Ook wat betreft internationale executie (de uitvoering van een Belgische rechterlijke beslissing in het buitenland, of omgekeerd) kunnen we u de te ondernemen stappen aanbevelen.

Onze ervaring in verband met beslag- en executierecht strekt zich tot slot ook uit tot het maritiem recht.

REORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT (WCO)

Bedrijven in moeilijkheden kunnen geherstructureerd of gereorganiseerd worden. Dat kan via een aanpassing van de vennootschapsstructuur of door een beperkt of collectief schuldenakkoord. Astrea staat haar cliënten tijdens de pre-insolventieperiode bij met strategisch en juridisch advies en biedt ook de nodige ondersteuning tijdens de onderhandelingen met banken en schuldeisers.

We hebben tijdens de crisisjaren al vele bedrijven bijgestaan in reorganisaties buiten de rechtbank of via de opschorting die de rechtbank toekent binnen de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). We treden enerzijds op voor bedrijven die als debiteur in moeilijkheden zijn en adviseren hen over  debiteurenbescherming, behoud van bestuur (debtor-in-possession), reorganisatieplannen en overdrachten van activa of activiteiten al dan niet onder gerechtelijk gezag. Anderzijds treden we ook op voor schuldeisers die met wanbetaling worden geconfronteerd.

De toekomst van een bedrijf kan worden veilig gesteld door tijdig advies in te winnen en strategische beslissingen te nemen. Hier geldt meer dan ooit dat een advocaat vroegtijdig inschakelen een kapitaal kan besparen of beschermen. Astrea analyseert de positie van het bedrijf en bepaalt een actieplan, onderneemt maatregelen tot behoud van kapitaal en ondernemingswaarde, inclusief de arbeidsrelaties. Meerdere juridische disciplines kunnen daarbij aan bod komen waarvoor Astrea een efficiënt team bijeen kan brengen.

INTERNATIONAAL INSOLVENTIERECHT

Door de behandeling van talrijke internationale zaken doorheen de jaren hebben Astrea’s advocaten derhalve ook een ruime ervaring en expertise opgebouwd met betrekking tot alle mogelijke aspecten van het internationaal insolventierecht. Astrea beheerst de Europese Insolventieverordening en de UNCITRAL instrumenten.

We adviseren onze cliënten rond financieringen, vennootschapsstructuren en handelscontracten over de risico’s van grensoverschrijdende faillissementen.

Via ons uitgebreid netwerk van buitenlandse gespecialiseerde advocaten treden we op in de rest van Europa en erbuiten. We verdedigen de belangen van onze cliënten wanneer zij met een insolventie van een partner of groepsvennootschap in het buitenland worden geconfronteerd.

Voor buitenlandse curatoren, vereffenaars en mandatarissen treden we op in België bij de uitoefening van hun bevoegdheden, de verkoop van activa, de inning en vorderingen en bij de tenuitvoerlegging van titels en vonnissen.

INSOLVENTIE EN GESCHILLEN

Bedrijven in moeilijkheden en hun schuldeisers hebben nood aan bijstand door een gespecialiseerd advocaat.

Dreigt de insolventie van een debiteur, dan treden wij op.  De invordering van een schuldvordering of factuur wordt dan versneld of verder kracht bijgezet door een bewarend beslag.  Zekerheden, zoals hypotheek, pand, borg en andere worden aangesproken en uitgewonnen en dit zowel in het binnen- als het buitenland.

Wanneer uw belangen samen lopen met die van andere schuldeisers, verdedigen wij  de belangen van onze cliënten in een evenredige verdeling of rangregeling, ook als er internationale aspecten mee gemoeid zijn.

Onze expertise op dit vlak kan ook een insolventie vermijden. Leningen aangaan, zekerheden verstrekken en contracten opstellen gebeuren zorgvuldig en in strategisch overleg. Wanneer geschillen dreigen, kunnen wij adviseren hoe het behoud van het bedrijf en de activiteiten het best gegarandeerd worden.