COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

VACATURE VOOR EEN STAGIAIR ADMINISTRATIEF RECHT

20.9.2017

 

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 3 jaar ervaring in het administratief recht.

  • Heeft u interesse in en kennis van het milieurecht, ruimtelijke ordening, onteigeningen, overheidsopdrachten?
  • Heeft u zin om deel uit te maken van een enthousiast team in een stabiel kantoor met groei-ambities?
  • Bent u taalvaardig, dynamisch en teamgericht?

Stuur ons dan uw CV.

De volledige vacature vindt u hier terug.

 

lees meer >

ASTREA STAGIAIRES AANWEZIG OP DE EEDAFLEGGING VAN DE BALIE VAN ANTWERPEN

7.9.2017

Ook drie van onze collega’s-stagiaires - Evelyn Ceulemans, Clara Vanhecke en Julie Wouters – die recent bij Astrea hun carrière als advocaat aanvatten, waren erbij vrijdag 1 september 2017 op de eedaflegging aan de balie van Antwerpen.

We wensen hen veel succes tijdens hun stage.

 

lees meer >

INVOERING OPTIONEEL STELSEL BTW OP ONROERENDE VERHUUR

10.8.2017

Ten gevolge van het zogeheten ‘zomerakkoord’ binnen de federale regering van eind juli zullen een heel aantal fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Het gros van de fiscale maatregelen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting. Maar ook inzake onroerende verhuur is een belangrijke wijziging op til.

Vanaf 1 januari 2018 zou het immers mogelijk worden om in nieuw afgesloten huurovereenkomsten met handelaars te voorzien dat de huurprijs aan BTW onderworpen wordt. Het stelsel is optioneel, en zal enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De regeling kan dus niet toepasselijk worden verklaard op reeds lopende huurovereenkomsten.

Deze regeling heeft tot gevolg dat de verhuurder in de mogelijkheid is om de door hem betaalde BTW op bv. de oprichting van het gebouw te recupereren.

De Belgische overheid wenst op die manier de Belgische markt aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven en projectontwikkelaars. Voor de huurder zou de regeling ook geen nefaste gevolgen hebben aangezien de huurder-handelaar op zijn beurt de BTW die hij betaalt op de huurprijs kan compenseren met de door hem geïnde BTW op de verkoop van goederen/diensten.

Het is nu nog wachten op de concrete verdere uitwerking van deze maatregel in wetgevende teksten.

lees meer >

DIETER VEESTRAETEN SPEAKER AT THE 55TH INTERNATIONAL YOUNG LAWYERS' ANNUAL CONGRESS IN TOKYO

8.8.2017

Dieter Veestraeten will speak at the 55th International Young Lawyers' Annual Congress (AIJA) which will take place from 28 August to 2 September in Tokyo, Japan. The main topic of the congress is “Artificial Intelligence, Technology and Innovation”. Dieter will speak on the topic of "Focus on Fintech - Overview on general regulatory aspects”, together with other international specialists.

For more information, please click here: http://tokyo.aija.org/

lees meer >

ZEER ERNSTIGE FEITEN UIT HET PRIVÉLEVEN NIET VOLDOENDE VOOR EEN DRINGENDE REDEN

8.8.2017

Een werknemer die veroordeeld werd wegens het neerschieten van familieleden van zijn ex-echtgenote werd ontslagen om dringende reden. De Werkgever riep als dringende reden in dat deze feiten de reputatie van de onderneming schaden en dat de veiligheid van de andere werknemers en zijn leveranciers niet langer gegarandeerd was. De dringende reden werd door de werknemer betwist.

Het Arbeidshof te Brussel heeft de dringende reden niet aanvaard en was van oordeel dat de reputatieschade niet bewezen was. Volgens het Arbeidshof kan worden aangenomen dat ieder redelijk mens een onderscheid kan maken tussen de hoedanigheid van werknemer en het gedrag in het privéléven. Het hof achtte het bovendien niet bewezen dat de werknemer zijn gedrag op de werkvloer niet onder controle had. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van een verbrekingsvergoeding.

lees meer >