COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

STEVEN DE SCHRIJVER AND THOMAS DAENENS CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO CORPORATE GOVERNANCE 2017

17.7.2017

Steven De Schrijver and Thomas Daenens of Astrea have contributed the Belgian Chapter 3 of the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2017 (10th edition).

This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in corporate governance laws and regulations – including transparency and reporting and corporate social responsibility – in 32 jurisdictions. It provides the international practitioner and in-house counsel with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of corporate governance. All chapters are written by leading corporate governance lawyers and industry specialists.

Read here the Belgian Chapter to the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2017, contributed by Steven De Schrijver and Thomas Daenens.

lees meer >

PUBLICATIE VAN KB PLAATSING SPECIALE SECTOREN EN KB PLAATSING CONCESSIEOVEREENKOMSTEN IS EEN FEIT

3.7.2017

In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017 werd het KB plaatsing speciale sectoren gepubliceerd. Eén week later, in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017, volgde ook het KB plaatsing concessieovereenkomsten.

Beide besluiten treden grotendeels in werking op 30 juni 2017, en beogen een vrij ingrijpende omvorming van de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Op dezelfde datum treden ook de nieuwe Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het KB plaatsing klassieke sectoren, de wetswijzigingen aan de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de wetswijzigingen aan het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en voor concessies voor openbare werken in werking, zodat het volledig regelgevend pakket inzake overheidsopdrachten op heden aangepast is aan de laatste Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) of Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

 

lees meer >

1001PACT KRIJGT VERGUNNING ALS CROWDFUNDING PLATFORM

30.6.2017

1001Pact (https://1001pact.com/be), een nieuw Belgisch crowdfunding platform, heeft op 21 juni 2017 haar FSMA vergunning ontvangen. Het platform biedt alternatieve financieringsdiensten aan en commercialiseert investeringsinstrumenten in ondernemingen en bedrijven met een sociale impact, die eveneens beschikbaar zijn onder het zeer gunstige Belgische tax shelter regime voor startende ondernemingen. Onder deze nieuwe regeling profiteren particuliere investeerders van een belastingvermindering indien ze investeren in het kapitaal van startende ondernemingen via vergunde crowdfunding platformen (zoals 1001Pact). Astrea assisteerde 1001Pact Impact Investments SA in het kader van haar oprichting als Belgisch crowdfunding platform.

lees meer >

LOUIS VERSTRAETEN SPRAK OP INFOSESSIE VBO INZAKE DE MINNELIJKE SCHIKKING IN HET NIEUWE BOEK XX VAN HET WER

26.6.2017

Op 26 juni 2017 organiseerde het VBO een infosessie inzake het nieuwe Boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek economisch recht. Verscheidene sprekers, zoals o.a. minister van justitie Koen Geens, Erevoorzitter van het Hof van Cassatie Ivan Verougstraete en practici waaronder Astrea vennoot Louis Verstraeten, lichtten de voornaamste wijzingen van de wet toe. De nieuwe tools om ondernemingen in moeilijkheden beter te beschermen vormden de rode draad doorheen de verschillende voordrachten.

Louis Verstraeten besprak het (buiten)gerechtelijk minnelijk akkoord in het kader van een gerechtelijke reorganisatie. Hierbij gaf hij een overzicht van de veranderingen die de nieuwe wet met zich mee brengt en paste hij deze toe op voorbeelden uit de praktijk.

Voor meer informatie over de infosessie van het VBO kan u hier terecht.

Contacteren?

lees meer >

NIEUWE EUROPESE INSOLVENTIEVERORDENING BINNENKORT VAN TOEPASSING

23.6.2017

De nieuwe Europese Insolventieverordening vervangt de huidige Verordening van 2000 en zal van toepassing zijn op grensoverschrijdende insolventieprocedures geopend na 26 juni 2017.

De nieuwe regels komen aan enkele tekortkomingen van de oude Verordening tegemoet en zouden het verloop van grensoverschrijdende insolventieprocedures nog efficiënter moeten maken.

In deze update wijzen we op de voornaamste wijzigingen:.

  • Pre-insolventieprocedures en hybride procedures vallen nu (meer nog dan vroeger) onder het materiële toepassingsgebied. Dit zijn de procedures gericht op het redden van ondernemingen in moeilijkheden via o.a. herstructurering. Voor België betekent dit een uitbreiding tot alle procedures van gerechtelijke reorganisatie met inbegrip van het minnelijk akkoord.
  • De centrale begrippen ‘centrum van voornaamste belangen’ (COMI) en ‘vestiging’, die de rechterlijke bevoegdheid bepalen, worden verduidelijkt.
  • De coördinatie tussen hoofd- en secundaire procedures wordt verbeterd waardoor secundaire procedure niet noodzakelijk een liquidatieprocedure hoeft te zijn.  Het behoud van going-concern van een buitenlandse vestiging wordt zo vergemakkelijkt;
  • Procedurele vereenvoudiging wordt door de mogelijkheid van een zogenaamde ‘synthetische procedure’ ingevoerd, waarbij de rechten van buitenlandse schuldeisers worden beschermd in de hoofdprocedure alsof een secundaire procedure werd geopend.
  • De lidstaten dienen een elektronisch insolventieregister te creëren waarin informatie betreffende de insolventieprocedure openbaar wordt gemaakt. De verschillende nationale registers zullen aan elkaar gekoppeld worden waardoor rechters en schuldeisers uit andere lidstaten deze eveneens kunnen raadplegen. In België is het REGSOL inmiddels operationeel.
  • De coördinatie van procedures die betrekking hebben op leden van een ondernemingsgroep wordt wettelijk geregeld waardoor een efficiënte en samengevoegde afwikkeling van de insolventieprocedures mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een groep nu in haar geheel kan worden gered.

De nieuwe Insolventieverordening diept daarmee verder uit en bouwt voort op de ervaring die de afgelopen 15 jaar is opgedaan, vooral op het gebied van insolventie binnen een groep van verbonden ondernemingen. Door een kader te creëren voor coördinatie verhoogt de kans dat complexe insolventie van een internationale onderneming(sgroep) vlotter kan verlopen.  Contacteren?

lees meer >

CORPORATE AND TECHNOLOGY PARTNER STEVEN DE SCHRIJVER MODERATES STARTUP LAW CLINIC WORKSHOP AT THE 2017 ITECHLAW WORLD TECHNOLOGY LAW CONFERENCE IN CHICAGO

20.6.2017

Partner Steven De Schrijver of Astrea, along with Principal Attorney Charles Lee Mudd Jr. of Chicago law firm Mudd Law, has moderated the interactive workshop “Startup Law Clinic” during the 2017 ITechLaw World Technology Law Conference which took place in Chicago from 3 to 5 May 2017. Panelists included the founders of 2 Chicago startups: Jimi Allen of Bureau Gravity (www.bureaugravity.com) (and Dr. Steven Lee of Opternative (www.opternative.com).

The workshop proactively discussed the specific needs of startup companies by combining both legal and entrepreneurial points of view on dealing with legal issues related to startups and structuring law firm engagements in a way that is mutually beneficially to lawyers and their entrepreneur clients. The attorneys on the panel described their experience of working with startups and provided an overview of a wide range of issues that tend to come up for startups, whereas the entrepreneurs on the panel described their respective startups and explained how they each dealt with law firms and legal issues as their respective businesses evolved.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER RECEIVES WHO'S WHO LEGAL GLOBAL IT LAWYER OF THE YEAR AWARD AT AWARD CEREMONY IN LONDON

20.6.2017

Astrea Partner Steven De Schrijver was recognised by Who's Who Legal as the Global IT Lawyer of the Year at the 4th Annual Who’s Who Legal Awards ceremony.

Since 1996 Who's Who Legal has identified the foremost legal practitioners in multiple areas of business law. In total, this site features over 17,000 of the world's leading private practice lawyers from over 100 national jurisdictions. Who's Who Legal is published by Law Business Research Limited.

Every year Who’s Who Legal issues awards to the individuals and firms that have performed exceptionally well in their research. During this year’s ceremony, which took place at Plaisterers' Hall in London on Monday 15 May, the individual and firm winners from 34 practice areas were celebrated.

This is the third time Steven De Schrijver has received the Global IT Lawyer of the Year award, having also received the award in 2012 and 2014.

lees meer >

ASTREA ADVOCATEN FIETSEN “DWARS DOOR BELGIË"

1.6.2017

Astrea advocaten Levi Van Dijck en Yannick Ballon hebben deelgenomen aan de derde editie van Dwars door België, een evenement dat werd georganiseerd door Broederlijk Delen http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/dwars-door-belgie-west-oost.

Tijdens deze driedaagse fietstocht voor het goede doel, die plaatsvond tussen 20 en 22 mei,  fietsten zij meer dan 400 km van De Panne tot op Signal De Botrange. Uiteraard werden zij hierbij genereus gesponsord door de medewerkers en het kantoor van Astrea.

In totaal werd door alle deelnemers samen een aanzienlijk bedrag van meer dan 45.000 Euro ingezameld.

Wij wensen Levi en Yannick van harte proficiat met deze sportieve prestatie!

lees meer >

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT NOOT BIJ ARREST HOF VAN BEROEP TE GENT INZAKE SCHADELOOSSTELLING BIJ BURENHINDER

1.6.2017

Philippe Van Wesemael publiceert noot in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid bij arrest Hof van Beroep te Gent inzake schadeloosstelling bij burenhinder (“Geen subjectief recht om ‘gezien te worden’”, TOO, 2017, nr. 1, p. 113).

In het besproken arrest van 9 september 2016 had een heftruckbedrijf, gelegen op een aan de E40 palende KMO-zone, schadeloosstelling gevorderd van het Vlaamse Gewest omdat zij door de plaatsing van geluidsschermen niet langer zichtbaar was van op de autosnelweg. Het bedrijf voerde aan dat de plaatsing van de geluidsschermen een verbreking van het evenwicht tussen haar eigendom en die van de overheid tot stand bracht.

Het Hof verwierp deze vordering onder de motivering dat het bedrijf niet over een subjectief recht beschikt om (ongehinderd) zichtbaar te zijn van op de autosnelweg.

Deze rechtspraak druist in tegen eerdere rechtspraak van o.m. het Hof van Cassatie die stelt dat ook het loutere ontnemen van een voordeel door de (foutloze) handelingen van de nabuur aanleiding kan geven tot schadeloosstelling. Volgens deze rechtspraak maakt het m.a.w. niet uit of er sprake is van een geschonden recht of niet, maar moet eerder gekeken worden of er overlast is of niet.

Voor meer informatie kan u terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

lees meer >

OMGEVINGSVERGUNNING UITGESTELD TOT 1 JANUARI 2018

31.5.2017

Wegens problemen met het digitale loket voor de omgevingsvergunningen, is de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op gemeentelijk niveau opnieuw uitgesteld. Normaliter zou de omgevingsvergunning op 1 juni 2017 volledig in werking treden, maar dit zal dus pas gebeuren op 1 januari 2018.

Intussen blijven de bestaande overgangsmaatregelen van toepassing.

Concreet betekent dat dat de omgevingsvergunning wél al in werking trad op provinciaal en Vlaams niveau (voor de provinciale en Vlaamse projecten), en ook in de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.

De overige gemeenten gaan van start op 1 januari 2018, en blijven tot dan werken met het digitale loket voor bouwaanvragen, en de huidige procedurele bepalingen met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en verkavelingsvergunningen.

Meer informatie hierover kan u bekomen bij Ciska Servais (cs@astrealaw.be) en Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be).

lees meer >

NIEUWE KAART VAN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN GEPUBLICEERD

30.5.2017

In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017 werd de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen gepubliceerd.

Deze kaart vervangt de kaart die was gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

De nieuwe kaart actualiseert de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden uit de watertoetskaart en dient rechtstreeks als beoordelingselement voor de watertoets in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag.

De kaart zal van toepassing zijn op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017.

Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Ciska Servais (cs@astrealaw.be).

lees meer >